Fitness World Szczecin - basen

Drodzy klubowicze!

Basen dostępny jest w następujących godzinach!

Małoletni poniżej 16 roku życia mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Za wszelkie szkody powstałe w związku z brakiem nadzoru odpowiada rodzic/opiekun. Basen dostępny dla dzieci od 3 roku życia.