Fitness World Szczecin - basen

Drodzy klubowicze!

Basen dostępny jest w następujących godzinach!

  • Poniedziałek, środa, czwartek: 6.30 – 8.00; 11.00 – 17.00; 19.00 – 21.30
  • Wtorek: 6.30 – 9.00; 11.00 – 17.00; 19.00 – 21.30
  • Piątek: 6.30 – 9.00; 11.00 – 17.00; 18.00 – 21.30
  • Sobota – niedziela: 9.00 – 21.30

Małoletni poniżej 16 roku życia mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Za wszelkie szkody powstałe w związku z brakiem nadzoru odpowiada rodzic/opiekun. Basen dostępny dla dzieci od 3 roku życia.