Aqua Aerobik w Szczecinie

Okresowe badanie wody w basenie

Na podstawie badań próbek wody pobranych przez Laboratorium Q-Systems – Center w Szczecinie dnia 24.08.23 w Fitness World informujemy, że woda w basenie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadaje się do kąpieli.

Komunikaty dotyczące jakości wody w basenach umieszczane będą na bieżąco.